IJsselbarriere en IJsselpoort

Een van de belangrijkste delen van de IJsselsteinse vestingwerken was de IJsselbarriere. IJsselstein werd tussen 1279 en 1511 diverse keren aangevallen en om de stad te kunnen verdedigen tegen een aanval vanuit de richting van Utrecht werd de barrière opgericht.

De barrière bestond uit een brug over de stadgracht, een verbindingssluis naar de Hollandse IJssel, een port met poortgebouw en een bastion met de veelzeggende naam Swijgh Utregt.

Na de vrede met Utrecht in 1511 had het geen functie meer en raakte het in verval en nadat de Hollandse IJssel werd gekanaliseerd werden de laatste restanten van het bastion in de 19e eeuw doorbroken om plaats te maken voor een draaibrug (die later is vervangen door een ophaalbrug). Deze brug verving de stenen brug die 50 meter zuidelijker over de Hollandse IJssel lag. In het ronde stratenpatroon is de vorm van het oude bastion nog terug te zien.

Tot 1853, toen het poortgebouw werd gesloopt, ging de stad iedere avond op slot om ongewenste personen buiten te houden. In 1854 is de huidige poort gebouwd, gelijk met de Benschopperpoort aan de westzijde van IJsselstein. Het is in neoclassicistische stijl gebouwd naar een ontwerp van de architect en schilder Christiaan Kramm. Het oorspronkelijke materiaal van de oude stadspoort is voor de bouw gebruikt.

Ophaalbrug voor fietsers en voetgangers over de Hollandse IJssel

Ophaalbrug voor fietsers en voetgangers over de Hollandse IJssel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *